درباره نشریه

زرین فام دو فصلنامه علمی موزه آستان قدس رضوی

موزه آستان قدس رضوی، مجموعه ای است بی نظیر از هدایا و آثار وقفی حرم مطهر، که از قرن های گذشته تاکنون بر این آستان ملکوتی تقدیم شده است.

 بسیاری از محققان تاکنون به توصیف، تطبیق و تحلیل برخی از این آثار ارزشمند پرداخته اند، اما نظر به کثرت و تنوع آثار و اهمیت آن ها به لحاظ دوره های تاریخی و ارزش های هنری،  شایسته است بسیاری از آثاری که می تواند اطلاعات مستندی در رابطه با تاریخ هنر ایران و دوره اسلامی و تاریخ صنایع و فنون هنری و سایر موارد مرتبط در اختیار پژوهشگران قرار دهد، مورد بررسی و تحقیق تخصصی بیشتر قرار گیرد و یافته های علمی آن در دسترس جامعه مخاطبان قرار گیرد.

 با توجه به موارد بیان شده، نشریه زرین فام بر آن است، با فراهم نمودن امکان دسترسی پژوهشگران و متخصصان به منابع تاریخی و هنری موجود در آستان قدس رضوی، به درج مقالات علمی و پژوهشی در زمینه معرفی آثار این مجموعه ارزشمند بپردازد، همچنین از آنجا که مشابهت تاریخی و هنری آثار موزه های جهان، ضرورت تبادل یافته های علمی این مجموعه ها را ایجاب می کند این نشریه مقالات مرتبط با آثار سایر موزه های جهان، و به طور کلی دانش موزه ای و حفاظت و مرمت آثار را نیز پذیرش می نماید. دو فصلنامه زرین فام در این راه با تشکیل حلقه‏ های علمی، سعی دارد در جهت ارتقای دانش موزه‏ای، با هدف صیانت و محافظت نظام مند از آثار و میراث گذشتگان گام بردارد.

انتشار دو فصلنامه به صورت الکترونیک و از سال 1400 آغاز میگردد.